Materiały przyszłości 2

Materiały przyszłości – zniknąć jak za peleryną niewidką

Jak daleko dziś jest technologia od magii? Jeżeli zastanowimy się nieco głębiej, to patrząc historycznie, nasi pradziadkowie zapewne uznaliby dużą część rzeczy używanych dziś powszechnie za przejaw magii lub jakiś cud. Na przykład telefon komórkowy czy technologie medyczne. To niewyobrażalne kiedyś rzeczy, do które obecnie mamy szeroki dostęp.

Rozwój technologiczny w sposób namacalny dotyka każdej gałęzi przemysłu – także włókiennictwa i produkcji ubrań – w tym roboczych. Oto potencjalny przykład: „niewidzialny płaszcz”. Zespół naukowców z Montrealuopublikował pracę[1] w której przedstawia, że udało im się sprawić, że obiekt stał się niewidoczny dla światła szerokopasmowego, wykorzystując nową technikę zwaną „maskowaniem spektralnym”. Jak przekazują: Większość źródeł światła na świecie, w tym słońce, emituje szeroki zakres fal światła widzialnego. To szerokopasmowe światło zwykle wydaje się białe, ale świecenie go przez pryzmat ujawnia, że w rzeczywistości składa się z szeregu fal o indywidualnym kolorze. Przedmioty w życiu codziennym są widoczne gołym okiem, gdy odbijają i pochłaniają część tego szerokopasmowego światła. Maskowanie widmowe skutecznie zderza fale świetlne z częstotliwością, która przechodzi przez obiekt docelowy, a następnie przywraca te fale świetlne do ich pierwotnego stanu.

Teraz jedynie trzeba poczekać na wdrożenie nowej technologii do żucia codziennego, w tym do biznesu. Potencjalne zastosowanie takiego rozwiązania może być niemal nieograniczone na każdym polu. Oczywiście w pierwszej kolejności nasuwa się zastosowanie militarne, jednak jak pokazuje doświadczenie, takie rozwiązania szybko przechodzą „do cywila” mając ogromne pole do zastosowania.

Wskazywany eksperyment przeprowadzony przez naukowców jest dopiero początkiem drogi, i trudno jest dzisiaj wskazać, kiedy zostanie skomercjalizowany – jednak aby pokonać całą drogę należy zrobić pierwszy krok J

[1] Romero Cortés i in., „Full-field broadband invisibility through reversible wave frequency-spectrum control”.

Dodaj komentarz