Rental odzieży roboczej czy zakup na własność?

Każde przedsiębiorstwo chciałoby mieć wyposażonych swoich pracowników w ładne, czyste i trwałe ubrania robocze. Są tu poruszane dwa zasadnicze problemy dla pracodawcy: zakup nowych ubrań (kompletów) oraz ich serwisowanie. Serwisowanie to stałe wydatki związane z praniem i konserwacją pobrudzonych ubrań. Zakup nowych sortów odzieżowych to wydatek na samym początku związany z minimum 2 kompletami ubrań. Trzeba zatem się liczyć z tym, iż ponoszone będą wydatki przez cały okres użytkowania. Pytanie – jak długo takie ubrania będą służyć pracownikowi?

Jak na tym tle wygląda serwis/rental ubrań roboczych? Podpisywana jest umowa z firmą, która zajmuje się sprzedażą i/lub serwisowaniem ubrań. W ramach tej umowy Klient otrzymuje gotowe ubrania dla swoich pracowników – 3 komplety na osobę, które są następnie serwisowane (odbierane z siedziby Klienta, prane, naprawiane, suszone, składane i dostarczane na miejsce) za niewielką opłatą miesięczną – niejako abonamentem. Ta opłata rentalowa pokrywa wszystkie czynności związane z serwisowaniem ubrań i ich transportem od i do firmy. Okres obowiązywania umowy jest różny i trwa między 2 – 3 lata.

Co jest zatem bardziej opłacalne dla firm? Zakup nowej odzieży czy jej wynajęcie? Poniżej krótkie zestawienie wydatków w formie tabeli i ich porównanie, dla standardowego kompletu odzieży (spodnie i bluza):

* koszt miesięczny pracownika 3000-3500 zł, co daje rocznie 36000-42000zł. Zakładamy że pracownik poświęca miesięcznie około 3% swojego czasu na te działania w średniej wielkości firmie czyli około 5h za najniższe wynagrodzenie. Oczywiście tę kwotę należałoby jeszcze rozłożyć na liczbę zatrudnionych pracowników.

Podsumowując, koszt rentalu wyraźnie widać w skali rocznej, iż jest to tańsze rozwiązanie. Oczywiście zaprezentowane obliczenia pozostawiają duży margines swobody na dalsze interpretacje: na przykład jak długo będzie wykorzystywana odzież zakupiona na własność, kto będzie ją reperował i za jaki koszt, czy odzież będzie oznaczona logiem firmowym, czy będzie personalizowana (przypisana do konkretnego pracownika), czy nie są potrzebne specjalne ubrania (np. dla spawaczy), gdzie przechowywać odzież zimową, itp? Są to dodatkowe wydatki, nie ujęte w tym prostym wyliczeniu, które muszą być brane pod uwagę, jeżeli pracownik ma nas godnie i schludnie reprezentować. To wszystko klient otrzymuje już w cenie rentalu, a nawet więcej: otrzymuje się 3 komplety ubrań z bardzo dobrego materiału który wytrzymuje 3 letni okres użytkowania i serwisowania. Innymi słowy – rental to komfort i bezobsługowy system odzieży roboczej w atrakcyjnej cenie. Co jest zatem jest bardziej opłacalne dla firmy – odpowiedź zostawiamy czytelnikowi!

Dodaj komentarz